dilluns, 29 d’agost de 2016

NOMENAMENTS TELEMÀTICS PER ADJUDICAR VACANTS I SUBSTITUCIONS AL PERSONAL DE LA BORSA DE TREBALL DOCENT

Els dies 30 i 31 d'agost de 2016 els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants de plantilla a jornada sencera i a mitja jornada i les places que hagin estat compactades a proposta de les direccions dels centres, sempre que es tracti de la compactació de dues mitges vacants o d’una mitja vacant i una substitució a jornada parcial.

Què cal fer?

 • La informació detallada del procediment es pot consultar al web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.
 • El 30 i 31 d'agost, abans de les 10 hores, es publicarà el número d'ordre del personal convocat als actes de nomenament a l’apartat Personal convocat a les adjudicacions.
 • Per conèixer el resultat de l'adjudicació cal accedir a l’apartat Consulta global d’adjudicacions (darrera adjudicació). Per entrar a l'aplicació, cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o, si no se'n té, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el mateix sistema.

  Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació.
 • Dins de la franja horària de connexió que s'estableix a l’apartat Dies d’adjudicació i franja horària de connexió, la persona substituta ha d'acceptar o refusar l'adjudicació proposada a l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació. Per accedir a l'aplicació, cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o, si no se'n té, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el mateix sistema. S’aconsella que prèviament es vegi el vídeo tutorial sobre el funcionament de l’aplicació.
Les franges de connexió per acceptar la plaça assignada des del web són les següents:

30 d'agost, de les 10 a les 11.30 hores
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Maresme - Vallès Oriental
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Girona
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Barcelona Comarques
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Vallès Occidental
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre

31 d'agost, de les 10 a les 11.30 hores
 • Consorci d'Educació de Barcelona
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Baix Llobregat
 • Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a Tarragona
 • Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a Lleida
 • Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a la Catalunya Central

Informació per al curs 2016-2017. Més informació AQUÍ 

PUBLICACIÓ DELS DOCUMENTS D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE PER AL CURS 2016-2017

Més informació AQUÍ 

EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT PRESENTA MATERIALS FORMATIUS PER A DOCENTS DE L'ESCOLA RURAL

Més informació AQUÍ 

divendres, 26 d’agost de 2016

OFERTA FORMATIVA CURS 2016-2017

Departament d'Ensenyament 


Inscripcions del 12 al 28 setembre de 2016

Calendari d’inscripció
La inscripció a les activitats de l'oferta general es realitzarà en dos torns, un primer torn al setembre i un segon torn al gener. Al maig s'obre un altre període d'inscripció per a la formació d'estiu.
Períodes d'inscripció
Sol·licitud de plaça
Consulta d’adjudicacions
Inici de les activitats
Primer torn
del 12 al 28 de setembre
10 d’octubre
a partir del 17 d'octubre 
Segon torn
del 9 al 19 de gener
30 de gener
a partir de l'11 de febrer
Formació d'estiu
del 15 al 31 de maig
21 de juny
a partir del 3 de juliol

Més informació AQUÍ   

 CURSOS DE FORMACIÓ: CSI·F AMB 


Més informació AQUÍ

CURSOS DE FORMACIÓ: CSI·F AMB

 Més informació AQUÍ


dijous, 25 d’agost de 2016

NOMENAMENTS TELEMÀTICS PER ADJUDICAR VACANTS I SUBSTITUCIONS AL PERSONAL DE LA BORSA DE TREBALL DOCENT

Els dies 30 i 31 d'agost de 2016 els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants de plantilla a jornada sencera i a mitja jornada i les places que hagin estat compactades a proposta de les direccions dels centres, sempre que es tracti de la compactació de dues mitges vacants o d’una mitja vacant i una substitució a jornada parcial.

Què cal fer?

 • La informació detallada del procediment es pot consultar al web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.
 • El 30 i 31 d'agost, abans de les 10 hores, es publicarà el número d'ordre del personal convocat als actes de nomenament a l’apartat Personal convocat a les adjudicacions.
 • Per conèixer el resultat de l'adjudicació cal accedir a l’apartat Consulta global d’adjudicacions (darrera adjudicació). Per entrar a l'aplicació, cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o, si no se'n té, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el mateix sistema.

  Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació.
 • Dins de la franja horària de connexió que s'estableix a l’apartat Dies d’adjudicació i franja horària de connexió, la persona substituta ha d'acceptar o refusar l'adjudicació proposada a l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació. Per accedir a l'aplicació, cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o, si no se'n té, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el mateix sistema. S’aconsella que prèviament es vegi el vídeo tutorial sobre el funcionament de l’aplicació.
Les franges de connexió per acceptar la plaça assignada des del web són les següents:

30 d'agost, de les 10 a les 11.30 hores
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Maresme - Vallès Oriental
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Girona
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Barcelona Comarques
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Vallès Occidental
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre

31 d'agost, de les 10 a les 11.30 hores
 • Consorci d'Educació de Barcelona
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Baix Llobregat
 • Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a Tarragona
 • Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a Lleida
 • Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a la Catalunya Central

Informació per al curs 2016-2017. Més informació AQUÍ

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A SUBVENCIONS DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PER ATENDRE ALUMNES PER NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS, PER AL CURS 2016-2017

Termini de sol·licitud: 25 agost al 6 de setembre 2016.
Més informació AQUÍ 

PAGA EXTRA 2012

S'ha publicat a l'ATRI una nota amb les instruccions i el model de sol·licitud per a què tot el professorat que ja no depèn del Departament d'Ensenyament (p.ex. professors jubilats, professors que han marxat a altres Comunitats Autònomes, etc.) pugui sol·licitar el pagament del 20.77% de la paga extra de 2012. Cal recordar que a la resta de treballadors ens ho abonaran d'ofici sense fer cap tràmit a la nòmina d'octubre-novembre d'aquest any. 

El termini de presentació de la sol·licitud és de tres mesos a comptar des de la data de publicació en el DOGC del Decret llei 4/2016, de 21 de juny, és a dir, a partir del dia 23 de juny de 2016.

Resolució 264/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2016, del 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extra i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat i altres mesures urgents en matèria de personal. Més informació AQUÍ
Instruccions per omplir la sol·licitud. Mes informació AQUÍ
Model retorn de la paga extra. Més informació AQUÍ

EL SÍNDIC DETECTA DESEQUILIBRIS EN LA PROGRAMACIÓ DE L'OFERTA EDUCATIVA

Més informació AQUÍ 

EL TREN DE L'ENSENYAMENT CONSOLIDA EL SEU CREIXEMENT DURANT EL CURS 2015-2016

Més informació AQUÍ

NOU BUTLLETÍ CSI·F TARRAGONA

Més informació AQUÍ
 

 DESCOMPTES VIATGES TRIANA

Més informació AQUÍ

divendres, 19 d’agost de 2016

CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIONS 2016-2017

El Departament d'Ensenyament ha publicat una convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 300 places de funcionaris docents dels cossos de professors d'ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional.
En aquesta convocatòria hi ha dos procediments selectius:
- Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
- Accés a un cos de grup superior    
Termini de presentació de sol·licituds: 5 al 24 d'octubre de 2016.

Places per especialitat. Més informació AQUÍ
Temaris de les especialitats que es convoquen. Més informació AQUÍ
Màster de formació del professorat. Més informació AQUÍ
Més informació AQUÍ

dijous, 18 d’agost de 2016

OFERTA FORMATIVA CURS 2016-2017

Departament d'Ensenyament 


Inscripcions del 12 al 28 setembre de 2016

Calendari d’inscripció
La inscripció a les activitats de l'oferta general es realitzarà en dos torns, un primer torn al setembre i un segon torn al gener. Al maig s'obre un altre període d'inscripció per a la formació d'estiu.
Períodes d'inscripció
Sol·licitud de plaça
Consulta d’adjudicacions
Inici de les activitats
Primer torn
del 12 al 28 de setembre
10 d’octubre
a partir del 17 d'octubre 
Segon torn
del 9 al 19 de gener
30 de gener
a partir de l'11 de febrer
Formació d'estiu
del 15 al 31 de maig
21 de juny
a partir del 3 de juliol

Més informació AQUÍ 


NOU BUTLLETÍ CSI·F TARRAGONA

Més informació AQUÍ

dimecres, 17 d’agost de 2016

NOMENAMENTS TELEMÀTICS PER ADJUDICAR VACANTS I SUBSTITUCIONS AL PERSONAL DE LA BORSA DE TREBALL DOCENT

Per adjudicar, entre el personal inscrit a la borsa de personal docent, les vacants i substitucions que hi ha pendents d'assignació, es preveu que els dies 30 i 31 d'agost de 2016 els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona facin actes de nomenament telemàtic. Les franges de connexió per acceptar la plaça assignada des del web són les següents:

30 d'agost, de les 10 a les 11.30 hores
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Maresme - Vallès Oriental
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Girona
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Barcelona Comarques
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Vallès Occidental
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre

31 d'agost, de les 10 a les 11.30 hores
 • Consorci d'Educació de Barcelona
 • Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Baix Llobregat
 • Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a Tarragona
 • Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a Lleida
 • Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a la Catalunya Central

Es continuarà informant de les dates dels següents nomenaments telemàtics.

- Nomenaments de llocs de treball específics (àmbit de l'ensenyament secundari en centres de formació d'adults)

El 22 d'agost els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran al seu web (Personal docent > Nomenaments telemàtics > Adjudicacions de difícil cobertura) 
Les vacants que s'han de cobrir de llocs de treball específics d'àmbit de l'ensenyament secundari en centres de formació d'adults i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb la secció de gestió de personal docent dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona corresponents.

Informació per al curs 2016-2017. Més informació AQUÍ

BEQUES PER A ENSENYANTS POSTOBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS

Termini de sol·licitud: 16 agost al 3 d'octubre 2016.
Més informació AQUÍ 

 

dimarts, 16 d’agost de 2016

SERVEIS TERRITORIALS DE TARRAGONA

Romandran tancats durant la setmana del 16 al 19 d'agost de 2016.
Consulteu els horaris dels vostres SSTT.

PAGA EXTRA 2012

S'ha publicat a l'ATRI una nota amb les instruccions i el model de sol·licitud per a què tot el professorat que ja no depèn del Departament d'Ensenyament (p.ex. professors jubilats, professors que han marxat a altres Comunitats Autònomes, etc.) pugui sol·licitar el pagament del 20.77% de la paga extra de 2012. Cal recordar que a la resta de treballadors ens ho abonaran d'ofici sense fer cap tràmit a la nòmina d'octubre-novembre d'aquest any. 

El termini de presentació de la sol·licitud és de tres mesos a comptar des de la data de publicació en el DOGC del Decret llei 4/2016, de 21 de juny, és a dir, a partir del dia 23 de juny de 2016. (FINS EL 23 DE SETEMBRE 2016)

Resolució 264/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2016, del 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extra i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat i altres mesures urgents en matèria de personal. Més informació AQUÍ
Instruccions per omplir la sol·licitud. Mes informació AQUÍ
Model retorn de la paga extra. Més informació AQUÍ

 LA URV SE SITUA ENTRE LES 500 MILLORS UNIVERSITATS DEL MÓN

Més informació AQUÍ