divendres, 30 de setembre de 2016

NOMENAMENTS 30/09/2016


 

 Per obtenir informació sobre el procediments dels actes de nomenaments telemàtics i seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels SERVEIS TERRITORIALS o del CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA sol·licitats com a preferents.

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA CORRESPONENTS AL CURS 2016-2017, PER A L'OBTENCIÓ DELS CERTIFICATS DE NIVELL INTERMEDI, AVANÇAT I NIVELL C1 DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL QUE IMPARTEIXEN LES EOI

- Convocatòria extraordinària d'anglès:  
     - Termini d'inscripcions: a partir de les 9:00h del 21 de     novembre fins el 25 de novembre de 2016.
- Convocatòria ordinària de tots els idiomes:
      - Termini d'inscripcions:  a partir de les 9:00h del 27 de     febrer de 2017 fins el 3 de març de 2017.

Més informació AQUÍ 

REUS INAUGURA EL CURS ACADÈMIC DEL CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS

Més informació AQUÍ 

 TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS ADHERITS AL PROJECTE ESCOLA NOVA 21

Més informació AQUÍ 

 EL LIDERATGE PEDAGÒGIC CENTRA LA INAUGURACIÓ DE CURS QUE ENSENYAMENT ORGANITZA AMB LES DIRECCIONS DE CENTRES

Més informació AQUÍ 

dijous, 29 de setembre de 2016

CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIONS 2016-2017

El Departament d'Ensenyament ha publicat una convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 300 places de funcionaris docents dels cossos de professors d'ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional.
En aquesta convocatòria hi ha dos procediments selectius:
- Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
- Accés a un cos de grup superior    
Termini de presentació de sol·licituds: 5 al 24 d'octubre de 2016.

Places per especialitat. Més informació AQUÍ
Temaris de les especialitats que es convoquen. Més informació AQUÍ
Màster de formació del professorat. Més informació AQUÍ
Més informació AQUÍ

CSIF ENSENYAMENT està preparant sessions informatives, si estàs interessat posa't en contacte amb nosaltres!
Envia un correu electrònic a: tgnensenyament@gmail.com

 

PODEU CONSULTAR A L'ATRI LA VOSTRA NÒMINA DE SETEMBRE 2016 

Més informació AQ 

29/09/2016

  MERITXELL RUIZ:"VOLEM QUE LA INNOVACIÓ EDUCATIVA SIGUI PER TOTHOM, NO ELITISTA"

Més informació AQUÍ 

dimecres, 28 de setembre de 2016

ÚLTIM DIA D'INSCRIPCIONS! 

FORMACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES CURRICULARS  CURS 2016-2017

Departament d'Ensenyament 


Inscripcions del 12 al 28 setembre de 2016

Més informació AQUÍ

 

ÚLTIM DIA D'INSCRIPCIONS! 

 OFERTA FORMATIVA CURS 2016-2017

Departament d'Ensenyament 


Inscripcions del 12 al 28 setembre de 2016

Calendari d’inscripció
La inscripció a les activitats de l'oferta general es realitzarà en dos torns, un primer torn al setembre i un segon torn al gener. Al maig s'obre un altre període d'inscripció per a la formació d'estiu.
Períodes d'inscripció
Sol·licitud de plaça
Consulta d’adjudicacions
Inici de les activitats
Primer torn
del 12 al 28 de setembre
10 d’octubre
a partir del 17 d'octubre 
Segon torn
del 9 al 19 de gener
30 de gener
a partir de l'11 de febrer
Formació d'estiu
del 15 al 31 de maig
21 de juny
a partir del 3 de juliol

Més informació AQUÍ  

S'ESTABLEIX EL CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL PER RENOVAR ELS MEMBRES DELS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES PÚBLICS I PRIVATS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS

Més informació AQUÍ

 L'INSTITUT JAUME I (SALOU) REP 20 PROFESSORS DE DIFERENTS PAÏSOS EUROPEUS

Més informació AQUÍ 

EL GOVERN GARANTEIX L'OBTENCIÓ DEL DIPLOMA D'ESTUDIS EN LLENGUA FRANCESA ESCOLAR PER L'ALUMNAT QUE CURSA FRANCÈS COM A PRIMERA O SEGONA LLENGUA ESTRANGERA

Més informació AQUÍ

EL GOVERN POTENCIA LA LLENGUA I LA CULTURA FRANCESES ENTRE EL PROFESSORAT AMB UN ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB L'INSTITUT FRANCÈS

Més informació AQUÍ 

dimarts, 27 de setembre de 2016

   NOMENAMENTS 26/09/2016

 Per obtenir informació sobre el procediments dels actes de nomenaments telemàtics i seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels SERVEIS TERRITORIALS o del CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA sol·licitats com a preferents. 

FORMACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES CURRICULARS  CURS 2016-2017

Departament d'Ensenyament 


Inscripcions del 12 al 28 setembre de 2016

Més informació AQUÍ

 

 OFERTA FORMATIVA CURS 2016-2017

Departament d'Ensenyament 


Inscripcions del 12 al 28 setembre de 2016

Calendari d’inscripció
La inscripció a les activitats de l'oferta general es realitzarà en dos torns, un primer torn al setembre i un segon torn al gener. Al maig s'obre un altre període d'inscripció per a la formació d'estiu.
Períodes d'inscripció
Sol·licitud de plaça
Consulta d’adjudicacions
Inici de les activitats
Primer torn
del 12 al 28 de setembre
10 d’octubre
a partir del 17 d'octubre 
Segon torn
del 9 al 19 de gener
30 de gener
a partir de l'11 de febrer
Formació d'estiu
del 15 al 31 de maig
21 de juny
a partir del 3 de juliol

Més informació AQUÍ  


CURSOS DE FORMACIÓ: CSI·F AMB 


Més informació AQUÍ

 

CURSOS DE FORMACIÓ: CSI·F AMB

Més informació AQUÍ 

 

CURSOS HOMOLOGATS PEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Oberta la matriculació per als cursos que comencen el 6 d'octubre 2016.
Més informació AQUÍ 


ESCOLA D'IDIOMES UNIVERSITAT ISABEL I

Oberta la matriculació per als cursos fins el 30 de setembre de 2016
Més informació AQUÍ  


INSTITUT DEL TEATRE: APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIES PER A LA CONFECCIÓ DE DIVERSES BORSES PER A POSSIBLES CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS DE PERSONAL DOCENT

Més informació AQ

CALENDARI I CONDICIONS DE LA PREINSCRIPCIÓ, PER AL CURS 2016-2017, ALS ENSENYAMENTS DEL PLA PILOT D'ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS (IFE) PER A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS ASSOCIADES A DISCAPACITAT LLEU O MODERADA

Més informació AQUÍ


DESCOMPTES EN VIATGES TRIANA

Més informació AQUÍ

dilluns, 26 de setembre de 2016

CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIONS 2016-2017

El Departament d'Ensenyament ha publicat una convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 300 places de funcionaris docents dels cossos de professors d'ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional.
En aquesta convocatòria hi ha dos procediments selectius:
- Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
- Accés a un cos de grup superior    
Termini de presentació de sol·licituds: 5 al 24 d'octubre de 2016.

Places per especialitat. Més informació AQUÍ
Temaris de les especialitats que es convoquen. Més informació AQUÍ
Màster de formació del professorat. Més informació AQUÍ
Més informació AQUÍ

MODIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PROMOCIÓ DOCENT PER ESTADIS

Procediment de reconeixement del 4t i 5è estadi del professorat interí.
Fins el 3 de novembre el personal interí amb més de 24 anys de serveis prestats ha de sol·licitar el 4t i 5è estadi amb efectes de l'1 de gener de 2016.
Més informació AQUÍ

REUS I TARRAGONA TENEN EL 36% DE NEN ENTRE 0 I 2 ANYS ESCOLARITZATS

Més informació AQUÍ 

LA URV ENTRE LES 500 PRIMERES UNIVERSITATS DEL MÓN

Més informació AQUÍ 

DECLARAT NUL UN CONCURS DE MÈRITS DE 2015 PER A VACANTS D'INSPECTOR D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA

Més informació AQUÍ 

divendres, 23 de setembre de 2016

NOMENAMENTS 23/09/2016


 Per obtenir informació sobre el procediments dels actes de nomenaments telemàtics i seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels SERVEIS TERRITORIALS o del CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA sol·licitats com a preferents.  
  

DECRET 296/2016, DE 20 DE SETEMBRE, DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 297/2011, DE 22 DE MARÇ, DE REESTRUCTURACIÓ DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

Més informació AQUÍ

 OFERTA FORMATIVA CURS 2016-2017

Departament d'Ensenyament 


Inscripcions del 12 al 28 setembre de 2016

Calendari d’inscripció
La inscripció a les activitats de l'oferta general es realitzarà en dos torns, un primer torn al setembre i un segon torn al gener. Al maig s'obre un altre període d'inscripció per a la formació d'estiu.
Períodes d'inscripció
Sol·licitud de plaça
Consulta d’adjudicacions
Inici de les activitats
Primer torn
del 12 al 28 de setembre
10 d’octubre
a partir del 17 d'octubre 
Segon torn
del 9 al 19 de gener
30 de gener
a partir de l'11 de febrer
Formació d'estiu
del 15 al 31 de maig
21 de juny
a partir del 3 de juliol

Més informació AQUÍ  

FORMACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES CURRICULARS  CURS 2016-2017

Departament d'Ensenyament 


Inscripcions del 12 al 28 setembre de 2016

Més informació AQUÍ


CURSOS HOMOLOGATS PEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Oberta la matriculació per als cursos que comencen el 6 d'octubre 2016.
Més informació AQUÍ 


CURSOS DE FORMACIÓ: CSI·F AMB

Més informació AQUÍ  

 

CURSOS DE FORMACIÓ: CSI·F AMB 


Més informació AQUÍ

 

CINC DE LES SET MILLORS UNIVERSITATS ESPANYOLES SÓN CATALANES

Més informació AQUÍ 

 MERITXELL RUIZ INAUGURA EL NOU CENTRE DE FORMACIÓ TÈCNICA EN FABRICACIÓ CNC DE LA FUNDACIÓ LACETÀNIA

Més informació AQUÍ