dimarts, 21 de novembre de 2017

Propostes conjuntes de CSIF i  les altres organitzacions sindicals signants al MECD sobre les modificacions en l'ingrés i accés als cosos docents.
- LLEGIR AQUÍ

dilluns, 20 de novembre de 2017UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

RESOLUCIÓ per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral 

- MÉS INFORMACIÓ AQUÍ

RESOLUCIÓ per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places de cossos docents universitaris

- MÉS INFORMACIÓ AQUÍ
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2017-2018.
 - MÉS INFORMACIÓ AQUÍ

divendres, 17 de novembre de 2017

Prop de 160 professors participen en la XI Jornada de Francès per conèixer les noves tendències educatives

- LLEGIR AQUÍ

dijous, 16 de novembre de 2017

Universitat Rovira i Virgili
RESOLUCIÓ per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell de Govern de 26 d'octubre de 2017, relatiu a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017.
- LLEGIR AQUÍ

dimecres, 15 de novembre de 2017

El 87,7% dels alumnes d'ensenyaments 

obligatoris i el 58,2% dels de 

postobligatoris estudien al seu municipi 

de residència el curs 2016-2017

- LLEGIR AQUÍ

dimarts, 14 de novembre de 2017

Baixa la percepció d'assetjament dels alumnes però puja la de ciberassetjament

- LLEGIR AQUÍ